Spørsmål og svar

Teater er nytt for mange, og vi forstår at dere kan ha en del spørsmål. Alle spørsmål dere ikke klarer å finne svar på i Spond eller i denne listen, skal rettes på melding til brukeren «Klatremus» i Spond. Se skjermbildet:

Når dere søker opp «Klatremus» vil dere få opp noen valg. Vi anbefaler dere å velge alle som står som foresatt for «Klatremus», for da vil dere sannsynlig få et raskere svar.

Maria skal kun kontaktes hvis det gjelder henvendelser av mer sensitiv og personlig art som det er viktig at hun er kjent med.

Spond er teaterets informasjonskanal. Kontakt post@strommenteater.no for å få tilgang. Her kommer all informasjon om øvelser, oppmøtetider, manus, kostymer mm.

Teateret ledes av et styre på elleve personer. Ti av personene i styret har frivillige verv, og jobber derfor gratis for teateret ved siden av vanlig jobb. Det betyr at alle vil få svar på sine spørsmål, men dere kan ikke alltid forvente svar samme dag.

Står alltid øverst i arrangementet i Spond.

På audition må skuespillerne som ønsker å delta på storforestillingen signere på en kontrakt der de forplikter seg å prioritere teateret. Det innebærer at øvinger skal prioriteres. Skuespillerne må derfor lære seg å planlegge uken sin, og noen ganger må bursdagsinvitasjoner og fotballtrening vike for å delta på teater. Grunnen til dette er at teater er et lagspill, der hver og en har en viktig plass og funksjon.

Prioritering er skuespillerne og foresattes eget ansvar.

Hvorfor er det så viktig med obligatorisk oppmøte, også for de som bare har en liten rolle den dagen dere skal øve? Fordi alle har en plass og en funksjon. Det er en for alle, alle for en. Det betyr at når du er ensemble er du viktig for fellesskapet. Du har kanskje akkurat den funksjonen som gjør at hovedpersonen får til å øve på en scene hvor timingen er viktig. Eller du har en funksjon i en scene som gjør at handlingen snur. Selv om du er ensemble.

Som skuespiller er du en del av noe som er større enn deg selv. Og å øve på forestilling er noe dere gjør sammen. Dere tar reisen sammen med alle i teatergruppen for å lage en helhet som alle føler seg trygg i. Det er derfor nødvendig at alle deltar på obligatoriske øvinger.

Det vil være situasjon hvor du absolutt ikke kan stille opp, sykdom og store familiære årsaker er typiske situasjoner. Men bursdager, fotballtreninger og skoleball er ikke gyldig fravær. Når det er obligatorisk oppmøte, skal man stille. For deg selv og for alle andre i gruppen.

Når forestillingene starter, vil det være flere hundre publikummere som har betalt for å se forestillingen. Da er det viktig at skuespillere som går ut på scenen, er trygg i rollen og på andre som står på scenen. Da blir det mestring og gode opplevelser.  

I løpet av juni vil det informeres i Spond om hvordan påmelding til høstsemesteret gjennomføres og hva som er fristene. Alle skuespillere som er påmeldt høstens kurs vil automatisk bli påmeldt vårens kurs. Faktura sendes ut høst og vårsemesteret.

Nye medlemmer: https://strommenteater.no/vil-du-vaere-med/

Avmelding må sendes på epost post@strommenteater.no.
Hvis du ikke skal fortsette i vårsemesteret må du melde deg av på nevnte adresse innen utgangen av januar.

Skuespillere fra femtetrinn og oppover må gjennomføre audition hver september. Skuespillerne vil få velge sang og tekst fra en liste Maria har satt opp. Det er ikke mulig å velge en annen sang eller tekst.

Etter audition fordeles skuespillerne i Cast. Dette er deres øvingsgruppe.

Hvert år setter teateret opp en storforestilling i slutten av januar. For teaterverkstedet og teaterfabrikken er dette et valgfritt tilbud.

Teaterverkstedet og teaterfabrikken setter opp en egen juleforestilling i desember.

Teateret har 8 dugnadsgrupper. Alle foresatte vil fordeles i en gruppe de skal jobbe i. Hovedregelen er at alle må delta på dugnad, men er det forhold som gjør at det blir vanskelig, ta kontakt med oss på post@strommenteater.no så finner vi en løsning


LYD / LYS

Dette er en dugnadsgrupper vi ikke har i dag, da vi ikke har kompetanse til det i foreldregruppen. Vi må derfor leie inn disse tjenestene. Så hvis du driver med lyd / lys på hobbybasis, eller jobber med det, så vil vi gjerne at du melder deg. Arbeidet vil foregå i desember og i januar


KOSTYME

Kostymegruppen har ansvar for å at skuespillerne får kostymer. Regissøren vil komme med en katalog som beskriver hva hun ønsker, og gruppas oppgave er å realisere bestillingen. Du må være kreativ, men det er ikke nødvendig med store syferdigheter. Dugnaden vil foregå over tre helger på høsten + noen dager i januar. 

Kvalifikasjoner:

– Kreativ
– Helt enkle syferdigheter

SCENEARBEIDER / INSPISIENT

Som scenearbeider/inspisient er du en del av maskineriet som holder forestillingen i gang. Din oppgave er å holde kontroll på tidsskjema, skuespillere, rekvisitter samt forflytte scenografien på riktig tidspunkt til rett sted. Dere vil få tydelig beskjed fra regissør hvordan scenografien skal være. Det er nødvendig at scenearbeiderne er tilgjengelige store deler av oppkjøringsuken i januar og på noen forestillinger.

Kvalifikasjoner:

– Litt organisert


SCENOGRAFI

Som medlem av scenografi-gruppa er du med på å skape kulisser til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer, og scenografi-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Vi oppfordrer folk med snekkererfaring å melde seg til denne gruppen. Dugnaden vil foregå over tre helger på høsten + noen dager i januar. 

Kvalifikasjoner:

– Kreativ
– Enkle snekker-ferdigheter


REKVISITT

Som medlem av rekvisitt-gruppa er du med på å finne og lage utstyr til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer, og rekvisitt-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Dugnaden vil foregå over tre helger på høsten + noen dager i januar. 

Kvalifikasjoner:

– Kreativ og løsningsorientert

PR

PR-gruppen er teaterets markedsførere, og jobber utadrettet både i sosiale medier, men også opp mot mulige sponsorer. Arbeidet er variert, og arbeidet vil omfatte alt fra skriving, fotografering, programblader, grafisk design mv. Hovedoppgaven er storforestillingen i januar, og mye av arbeidet til denne gruppen må gjøres på høsten.

Kvalifikasjoner:

– Kreativ
– Foto/redigeringsferdigheter
– Ha et blikk for tekst

Driver du med foto / video eller har dette som hobby så vil vi gjerne ha deg i PR gruppen vår.


SMINKE

Sminkegruppen bistår skuespillerne med enkel sminke. Sminkegrupppen må være tilgjengelige store deler av oppkjøringsuka og på noen forestillinger.

Kvalifikasjoner:
– Kreativitet
– Sminket seg selv noen ganger før


KAFETERIA OG BILLETTSALG

Når vi har forestillinger, har vi i tillegg åpen kafé. Kafe-gjengens oppgave er å rydde Amfiet (der forestillingen foregår) før og etter forestilling, ta mot billetter og drifte kafeteriaen. Dere vil ha kafe-vakt i januar, juni og desember.

Kvalifikasjoner:

– Må kunne smile
– Må kunne regne (eventuelt bruke en kalkulator)

Alle skuespillerne må skaffe grunnkostyme og sko selv. Hvilken farge det skal være på klærne vil dere få nærmere beskjed om når det nærmer seg storforestilling. Det som er viktig å merke seg er at det ikke må være reklamelogo verken på klær eller sko. Det skal være helt nøytrale klær.

Alle skuespillere må ta med en plastboks med lokk. Målene skal være følgende: grunnflate 59×39 og høyde 31. Vi har kostymer til 90 barn vi skal holde kontroll på. Det er derfor avgjørende at vi kan samle disse i skuespillernes boks. Grunnet begrenset plass, er det videre viktig at vi klarer å stable eskene på en trygg og stabil måte. Derfor krever vi et at eskene skal ha samme grunnflate.

Maria vil gi beskjed om hvilken dato skuespillerne skal være tekstfrie. For å kunne komme i mål med forestillingen må den datoen respekteres. Vi oppfordrer alle foreldre til å øve sammen med skuespilleren og hjelpe til med å sette opp en øvingsplan.

Skuespillerne møter til fastsatt tid, dugnadsgruppene er der hele dagen. Se tidspunkt for arrangementet i Spond.

Det ligger mye planlegging bak hver øvelse og dugnad. Det er derfor viktig at alle svarer på om man deltar eller ikke på arrangementinvitasjoner i Spond.

I hvert arrangement er det en funksjon nederst der det står «kontakt arrangøren». Trykk på denne og legg igjen beskjed her hvis du f.eks. kommer litt for sent eller lignede. Ikke legg beskjed i kommentarfeltet. Da plinger det i flere hundre telefoner som er tilknyttet teateret.

Dette vil Maria spesifisere i arrangementinvitasjonen.

Du kan miste rollen din hvis du ikke møter opp på mange nok øvelser.