Styret

Maria Petronella Muri Nygren

Instruktør

Mette Berget Bråthen

Styreleder

Jeanette Stenersen

Administrasjon

Katrine Mentzoni

Kostymegruppen

Stian Korsnes Brøndmo

PR-gruppen

Bjørn-Magnar Granli

Scenografigruppen

Ingvild Godske

Sminkegruppen

Jakob Carlsen

Inspisientgruppen

Nilam Shakeel

Kafeteriagruppen