Informasjon for foreldre

HVOR HOLDER VI TIL?

Vanligvis foregår øvelsene våre på Sagdalen skole, og forestillingene på Folkets hus i Strømmen

HVORDAN FOREGÅR KOMMUNIKASJONEN MED FORELDRENE?

All informasjon om øvelser, forestillinger, dugnader osv. gis gjennom spond. Du kan laste ned spond her:

Hva forventes av barna?

Det forventes at teateret prioriteres. Dette gjøres ved å øve på tekst hjemme og stille forberedt til de øvingene vi har. Det forventes at barna lærer seg teksten utenatt. Blir teksten en utfordring, kommer den i veien for det tekniske skuespillerarbeidet og skuespilleren vil følgelig utvikle seg selv og karakteren mindre enn ønsket.

 

Det forventes også at skuespillerene skal ha respekt for ensemble og eget arbeid, ved å være konsentrert på øving og stille forberedt.

Det forventes at skuespilleren skal stille til prøvene. Ved planlagt fravær skal dette meldes til Maria så tidlig som mulig, senest 2 dager før øving. Ved sykdom senest 2 timer før prøvestart (med mindre noe akutt oppstår).

 

Kontaktinformasjon til Maria finnes ved å logge på spond. Øvingene planlegges på forhånd, det er derfor veldig viktig at jeg vet hvem som kan være der, for få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.

Hva forventes av foreldrene?

Det forventes at foreldrene følger opp barna, og følger opp de beskjeder som blir sendt ut fra teateret.

For at barna skal kunne delta på hovedproduksjonen må foreldrene bidra i form av dugnad. Kulisser skal bygges, rekvisitter skal skaffes, kostymer skal sys osv. Å jobbe dugnad i Strømmen barne- og ungdomsteater er ekstremt hyggelig og ikke nødvendigvis veldig tidkrevende. Det er absolutt ikke nødvendig å ha noen ekstreme ferdigheter innenfor noen av de praktiske feltene, for å kunne bidra. Det vil bli informert godt med gode planer om hva som skal bygges og lages.

I tillegg må alle bake en kaketa en vakt i kafeteriaen samt stille på dugnadshelger, uansett hvilken dugnadsgruppe de er med i. 

 

Alle foreldre må være med i en dugnadsgruppe

Hvordan bruker vi bildene vi tar av barna?

Katalog
I forestillingskatalogen publiseres det et portrettbilde av alle barna, med navn, alder, skole og rolle i forestillingen. I tillegg publiseres det et gruppebilde av alle barna.

 

På hjemmesidene og i sosiale media.
Vi tar bilder under øvelser og forestilling, og legger noen bilder ut på nett for å promotere teateret. Vi publiserer ikke navn på barnet.

 

I media: trykt og på internett
Vi legger med bilde fra forestillinger i artikler om teateret i aviser og publikasjoner som Romerikes blad og Strømmen Vel. Her kan det være at vi bruker navn på barnet, så sant vi har fått tillatelse til dette, og det kan godt være at vi også intervjuer barnet i forbindelse med artikkelen. Vi intervjuer aldri barna uten de foresattes samtykke.

DUGNAD

Det er fantastisk stemning på Folkets hus...

...den siste uka før forestilling og under dugnadshelgene.

Savner du å være kreativ?

Vil du se barna glade og kreative i et trygt og fint miljø?

Som dugnads-arbeider i Strømmen barne- og ungdomsteater, får du det. Og det er en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Samhold og kreativitet.

Dugnadsgrupper

KAFETERIA OG BILLETTSALG

Det er en som er ansvarlig for å driften av kafeteria og sosiale arrangementer. Når vi har forestillinger i slutten av januar, samt en forestilling før sommeren og en forestilling før jul trenger hun folk til å hjelpe seg med å sette opp kafeteria, selge underveis og rydde etterpå. For disse oppgavene ber vi om hjelp fra 12 – 15 forskjellige foreldre når vi nærmer oss tid for forestilling.

 

Kvalifikasjoner:
– Må kunne smile.
– Må kunne regne (eventuelt bruke en kalkulator).

SCENOGRAFI / REKVISITT

Som medlem av scenografi-gruppa er du med på å skape kulisser til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer , scenografi-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Du kan også være ansvarlig for å kjøpe/hente/etterspørre rekvisitter/scenografi. Så Snekker-ferdigheter er ikke nødvendig! Jobbes med ila 2 dugnadshelger + noen kvelder i uka før forestilling.

 

Kvalifikasjoner:

– Kreativ.
– Enkle snekker-ferdigheter
– Kunne bruke en malekost

Vi oppfordrer folk med snekkererfaring til å melde seg her.

INSPISIENT

Som inspisient jobber du/dere med å holde kontroll på tidsskjema, skuespillere, scenearbeidere og
rekvisitter i oppkjøringsuka og under forestillingen.
Inspisienten passer på at skuespillerene/scenearbeiderne er på rett sted til rett tid, at rekvisittene
ligger på riktig plass før/under/etter forestilling.

 

Kvalifikasjoner:
– Organisert

KOSTYME/MASKE

Som en del av kostyme-gruppa er du med på å skape det visuelle uttrykke. Regissøren vil komme med konkrete kostymedesign og gruppas oppgave er å realisere og eventuelt videreutvikle disse designene. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring på feltet eller syferdigheter. Det er alltid noe som skal klippes, kjøpes, hentes, limes, måles osv.Dette jobbes med i to dugnadshelger og noen kvelder i uka før forestillingen.

 

Kvalifikasjoner:
– Kunne bruke en saks/et målebånd.
– Helt enkle syferdigheter.
– Kreativ.

SCENEARBEIDER

Som scenearbeider er du en del av maskineriet som holder forestillingen i gang. Din oppgave er å forflytte scenografien på riktig tidspunkt til rett sted. Du er også med å bidra på å rigge scenen til oppkjøringsuke og forestilling. Scenearbeiderene vil få tydelig beskjed fra regissør om hva som skal hvor og når det skal være der og vil få muligheten til å øve på dette i oppkjøringsuka. Vi tilpasser, så du som scenearbeider får se ditt barn spille forestilling. Det er nødvendig for scenearbeidere å være tilgjengelige store deler av siste uka før forestilling og på noen forestillinger.

 

Kvalifikasjoner:
– Ha en og annen muskel.
– Litt organisert.

PR

PR gruppens største oppgaver er knyttet til storforestillingen i januar: fotografering, markedsføring via plakat og flyers, program til forestilling, Facebook-poster og innspill til Romerikes Blad og Strømmen Vel-bladet. Gruppen tar også kontakt med sponsorer, og følger opp sponsorene med synliggjøring i program og billetter til forestillingen. Gjennom året er det mindre oppgaver knyttet til Facebookposter, bilder og små tekster ifm kurs og forestillinger.


Kvalifikasjoner:
– Kreativitet
– Foto/redigeringsferdigheter (men ikke nødvendig).
– Ha et blikk for tekst.