Informasjon for foreldre

Hvor holder vi til?

Vanligvis foregår øvelsene våre på Sagdalen skole, og forestillingene på Folkets hus i Strømmen

Hvordan foregår kommunikasjonen med foreldrene?

All informasjon om øvelser, forestillinger, dugnader osv. gis gjennom spond. Du kan laste ned spond her:

Hva forventes av barna?

Det forventes at teateret prioriteres. Dette gjøres ved å øve på tekst hjemme og stille forberedt til de øvingene vi har. Det forventes at barna lærer seg teksten utenatt. Blir teksten en utfordring, kommer den i veien for det tekniske skuespillerarbeidet og skuespilleren vil følgelig utvikle seg selv og karakteren mindre enn ønsket.

 

Det forventes også at skuespillerene skal ha respekt for ensemble og eget arbeid, ved å være konsentrert på øving og stille forberedt.

Det forventes at skuespilleren skal stille til prøvene. Ved planlagt fravær skal dette meldes til Maria så tidlig som mulig, senest 2 dager før øving. Ved sykdom senest 2 timer før prøvestart (med mindre noe akutt oppstår).

 

Kontaktinformasjon til Maria finnes ved å logge på spond. Øvingene planlegges på forhånd, det er derfor veldig viktig at jeg vet hvem som kan være der, for få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.

Hva forventes av foreldrene?

Det forventes at foreldrene følger opp barna, og følger opp de beskjeder som blir sendt ut fra teateret.

For at barna skal kunne delta på hovedproduksjonen må foreldrene bidra i form av dugnad. Kulisser skal bygges, rekvisitter skal skaffes, kostymer skal sys osv. Å jobbe dugnad i Strømmen barne- og ungdomsteater er ekstremt hyggelig og ikke nødvendigvis veldig tidkrevende. Det er absolutt ikke nødvendig å ha noen ekstreme ferdigheter innenfor noen av de praktiske feltene, for å kunne bidra. Det vil bli informert godt med gode planer om hva som skal bygges og lages.

I tillegg må alle bake en kaketa en vakt i kafeteriaen samt stille på dugnadshelger, uansett hvilken dugnadsgruppe de er med i. 

 

Alle foreldre må være med i en dugnadsgruppe

Hvordan bruker vi bildene vi tar av barna?

Katalog
I forestillingskatalogen publiseres det et portrettbilde av alle barna, med navn, alder, skole og rolle i forestillingen. I tillegg publiseres det et gruppebilde av alle barna.

 

På hjemmesidene og i sosiale media.
Vi tar bilder under øvelser og forestilling, og legger noen bilder ut på nett for å promotere teateret. Vi publiserer ikke navn på barnet.

 

I media: trykt og på internett
Vi legger med bilde fra forestillinger i artikler om teateret i aviser og publikasjoner som Romerikes blad og Strømmen Vel. Her kan det være at vi bruker navn på barnet, så sant vi har fått tillatelse til dette, og det kan godt være at vi også intervjuer barnet i forbindelse med artikkelen. Vi intervjuer aldri barna uten de foresattes samtykke.

DUGNAD

Det er fantastisk stemning på Folkets hus...

...den siste uka før forestilling og under dugnadshelgene.

Savner du å være kreativ?

Vil du se barna glade og kreative i et trygt og fint miljø?

Som dugnads-arbeider i Strømmen barne- og ungdomsteater, får du det. Og det er en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Samhold og kreativitet.

Dugnadsgrupper

Lyd / Lys

Dette er en dugnadsgrupper vi ikke har i dag, da vi ikke har kompetanse til det i foreldregruppen. Vi må derfor i dag leie inn disse tjenestene. Men hvis vi har mulighet til å drive med lyd og lys via dugnadsarbeid så hadde det vært fint. Så hvis du driver med lyd / lys på hobbybasis, eller jobber med det så vil vi gjerne at du melder deg.

Vi ser for en miks av innleie og dugnadsarbeid i denne gruppen.

Kostyme

Som en del av kostyme-gruppa er du med på å skape det visuelle uttrykke. Regissøren vil komme med konkrete kostymedesign og gruppas oppgave er å realisere og eventuelt videreutvikle disse designene. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring på feltet eller syferdigheter. Det er alltid noe som skal klippes, kjøpes, hentes, limes, måles osv. I hovedsak så jobbes det med dette gjennom 2-4 dugnadshelger + noen dager i januar.

Kvalifikasjoner:

– Kunne bruke en saks/et målebånd
– Helt enkle syferdigheter
– Kreativ

Scenearbeider / Inspisient

Som scenearbeider/inspisent er du en del av maskineriet som holder forestillingen i gang. Din oppgave er å holde kontroll på tidsskjema, skuespillere, rekvisitter samt forflytte scenografien på riktig tidspunkt til rett sted. Du er også med å bidra på å rigge scenen til oppkjøringsuke og forestilling. Dere vil få tydelig beskjed fra regissør om hva som skal hvor og når det skal være der og vil få muligheten til å øve på dette i oppkjøringsuka. Vi tilpasser, så du som scenearbeider får se ditt barn spille forestilling. Det er nødvendig for scenearbeidere å være tilgjengelige store deler av siste uka før forestilling og på noen forestillinger.

Kvalifikasjoner:
– Litt organisert

Scenografi

Som medlem av scenografi-gruppa er du med på å skape kulisser til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer, scenografi-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Du kan også være ansvarlig for å kjøpe/hente/etterspørre scenografi. Jobbes med ila 2-4 dugnadshelger + noen kvelder i uka før forestilling.

Kvalifikasjoner:
– Kreativ
– Enkle snekker-ferdigheter
– Kunne bruke en malerkost

Vi oppfordrer folk med snekkererfaring til å melde seg her.

Rekvisitt

Som medlem av rekvisitt-gruppa er du med på å skape finne utstyr til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer, rekvisitt-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Du kan også være ansvarlig for å kjøpe/hente/etterspørre rekvisitter. Jobbes med ila 2-4 dugnadshelger + noen kvelder i uka før forestilling.

Kvalifikasjoner:
– Kreativ
– Kunne bruke en malerkost

PR

PR gruppens største oppgaver er knyttet til storforestillingen i januar: fotografering, markedsføring via plakat og flyers, program til forestilling, Facebook-poster og innspill til Romerikes Blad og Strømmen Vel-bladet. Gruppen tar også kontakt med sponsorer, og følger opp sponsorene med synliggjøring i program og billetter til forestillingen. Gjennom året er det mindre oppgaver knyttet til Facebookposter, bilder og små tekster ifm kurs og forestillinger.

Kvalifikasjoner:
– Kreativ
– Foto/redigeringsferdigheter (men ikke nødvendig)
– Ha et blikk for tekst

Driver du med foto / video eller har dette som hobby så vil vi gjerne ha deg i PR gruppen vår.

Sminke

Har du interesse for sminke så ønsker vi deg i sminke-gruppen. Ingen krav til å være proff sminkør. Man får veiledning fra instruktør og så hjelper man barna og ungdommen med sminken under forestillingene og de siste øvingene før forestillingene. Man må også handle inn sminke. Vi tilpasser, så du som sminkør får se ditt barn spille forestilling. Det er nødvendig å være tilgjengelige store deler av siste uka før forestilling og på noen forestillinger.

Kvalifikasjoner:
– Kreativitet
– Sminket seg selv noen ganger før

Kafeteria og billettsalg

Når vi har forestillinger i slutten av januar, samt en forestilling før sommeren og en forestilling før jul trenger vi folk til å hjelpe med å sette opp kafeteria, selge underveis og rydde etterpå. Det er nødvendig å være tilgjengelig under planlagte forestillinger gjennom hele året. Vi tilpasser så du får sett ditt barn spille forestilling

Kvalifikasjoner:
– Må kunne smile
– Må kunne regne (eventuelt bruke en kalkulator)