Våre lokaler

Festsalen

Plass til 150 personer
Fra kr. 9.000,- til kr. 13.000,- Ved leie hel helg egne priser. Egne priser for lag og foreninger.

Amfiet

Plass til 120 personer.
Pris fra kr. 3.500,- til kr. 6.000,-

Egne priser for lag og foreninger.

Møteplassen

Det er plass til maks 35 personer.
Priser fra kr. 3.500,- til kr. 6.000,-

Egne priser for lag og foreninger.