Takk for en fantastisk helg med teaterfestival

Strømmen barne- og ungdomsteaters talentfulle skuespillere inntok scenen den 15. og 16. juni. Her fikk du muligheten til å se våre unge stjerner skinne i en rekke engasjerende, magiske og tankevekkende forestillinger.

En av de store gledene for barna og ungdommen er uten tvil det å innta sin rolle med all sin prakt, på en scene som transporterer dem til en annen verden og i kostymer som hjelper dem å gi liv til karakterene og historien som utspiller seg. Dette er noe som blir til virkelighet gjennom et høyt engasjement og innsats fra både store og små.

Vi tok en prat med vår hovedinstruktør og kunstneriske leder, Maria Petronella Muri Nygren, om hennes tanker rundt årets stykker og de viktige temaene de utforsker:

«Når jeg skriver for barn og ungdom, ønsker jeg å skape tekster de kan relatere til. Jeg har sett hvordan det blir stadig vanskeligere for mange å knytte kontakt ansikt til ansikt, og dette inspirerte meg til å skrive “Tåkefjellet”. Stykket handler om å lete etter noe og samtidig miste seg selv litt på veien. Det har vært en fin prosess for ungdommene å spille.»

«Teatertruppen Mandag har utforsket temaer som fremmedfrykt og krig gjennom spennende karakterer og teaterfaglige utfordringer. Onsdagstruppen har tatt for seg nettmobbing, et svært aktuelt tema i dagens samfunn. Gjennom et abstrakt univers prøver jeg å påvirke barn og ungdom i en mer positiv retning. Cast 4-gjengen har fått lage sine egne prosjekter hvor de får anledning til å lete i sine egne stemmer etter hva som opptar og engasjerer dem. Og jeg blir jo stolt når jeg ser hva de går for, hva de har lært og hvordan de jobber sammen.»

«Jeg er utrolig stolt av disse barna og ungdommene, og hvordan vi sammen kan jobbe sårbart, konstruktivt, og leke oss med teaterformen for å fortelle viktige historier.»

Maria Petronella Muri Nygren

Fra VIP / Green room

Ungdommene har skrevet stykkene selv

Cast 4 er en erfaren gjeng med skuespillere, en ungdomsgruppe som denne gangen har valgt ut tema selv, og selv ledet sitt bidrag frem til forestilling.

«Bak maskene» er et av stykkene, og handler om mobbing. Linnea, som har vært med å skrive manus, forteller at de med denne forestillingen ønsker å vise hvordan mobbing føles på innsiden og hvordan det kan sees fra utsiden. Hun sier det er mye mobbing som er skjult, og de ønsker å spre budskapet ut. Det mest spennende med prosessen sier hun har vært å utforske og skrive stykket selv.

Sammen med Linnea var også Helene med å skrive manus. Helene syntes det var spesielt spennende å å kunne bestemme alt selv, også å endre underveis frem til forestillingen. Til sammen er de 7 i hver av ungdomsgruppene – her har de fordelt ansvar med tekst, scenografi og kostymer.

Vi takker alle for er en helg fylt med talent, kreativitet og spennende historier.