Teater som fritidsaktivitet

Strømmen barne- og ungdomsteater ønsker at alle barn og ungdom som vil drive med en fritidsaktivitet, skal ha mulighet til det, uavhengig av den økonomiske situasjonen til familien. Teateret vårt er et lite foreldredrevet teater som ikke har en sterk økonomi. Målet vårt er å holde kostnadene nede slik at utgiftene for den enkelte familie […]