Teater som fritidsaktivitet

Strømmen barne- og ungdomsteater ønsker at alle barn og ungdom som vil drive med en fritidsaktivitet, skal ha mulighet til det, uavhengig av den økonomiske situasjonen til familien.

Teateret vårt er et lite foreldredrevet teater som ikke har en sterk økonomi. Målet vårt er å holde kostnadene nede slik at utgiftene for den enkelte familie skal bli så liten som mulig. Vi går på loppemarked, gjenbruker tekstiler fra tidligere forestillinger, bruker materialer fra byggeplasser som egentlig skulle blitt kastet og får donasjoner av både rekvisitter og klær fra privatpersoner. Vi søker også om økonomisk støtte der vi kan. Likevel er det slik at kontingenten er en stor del av det som finansiere driften av teateret. Vi er derfor helt avhengig av at alle betaler kontingent. 

Hvis du bor i Lillestrøm kommune og står i den situasjonen at det er vanskelig å betale kontingenten, kan du søke Lillestrøm kommune om «Aktivitetskortet».

Snakk med sosiallæreren på din skole om hvordan du kan søke om dette.

Alternativt kan du kontakte Aktivitetsguiden i Lillestrøm for å få hjelp til hvordan du kan søke om økonomisk støtte. Aktivitetsguiden er en person som snakker flere språk og skal hjelpe barn og ungdom å finne en fritidsaktivitet de har lyst å holde på med. Videre kan de gi råd om hvordan søke økonomisk støtte, både til kontingent og andre utgifter som tilkommer med aktiviteten.

For mer informasjon, se: www.idrettsråd.no/viken/Lillestrom/aktivitetsguide/ 

 

Hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på post@strommenteater.no

Strømmen barne- og ungdomsteater tildeler ikke aktivitetskort, dette er det kun Lillestrøm kommune som har anledning til.